Suplementacja w okresie ciąży

Przebieg ciąży w dużej mierze zależy od wcześniejszego przygotowania kobiety do niej. Odpowiednia masa ciała kobiety przed ciążą sprzyja prawidłowemu przebiegowi ciąży i porodu. U kobiet bardzo szczupłych częściej występują zaburzenia cyklu miesięcznego i niepłodność. Częściej u ich potomstwa występuje wcześniactwo i mała waga noworodka. U kobiet otyłych przed ciążą dochodzi natomiast częściej do zaburzeń gospodarki węglowodanowej podczas ciąży, nadciśnienia, krwotoków okołoporodowych, operacyjnego ukończenia porodu.

Odżywianie najważniejsze podczas ciąży

Ocena stanu odżywienia kobiety przed ciążą opiera się na określeniu stosunku masy ciała do wzrostu (wskaźnika masy ciała). Porady dietetycznej wymagają kobiety stosujące dietę wegetariańską, odchudzające się. mające zaburzenia przyjmowania pokarmów (jadłowstręt psychiczny, bulimia). Odpowiednia, niskofenyloalaninowa dieta w kobiet chorych na fenylokelonurię w okresie prze koncepcyjnym i podczas ciąży pozwoliła zmniejszyć znacząco częstość zaburzeń rozwojowych płodu.

Stosowanie kwasu foliowego w okresie około koncepcyjnym zmniejsza częstość wad cewy nerwowej o 73% u noworodków pochodzących od kobiet. które urodziły poprzednio dziecko z laką wadą. Nieskuteczne okazało się stosowanie tej witaminy po 6 tygodniu ciąży. Stosowanie kwasu foliowego może również zmniejszać ryzyko pierwszorazowego wystąpienia wady cewy nerwowej. Powszechnie zaleca się obecnie przyjmowanie codziennie 0.4 mg kwasu foliowego przez wszystkie kobiety, które oczekują poczęcia dziecka lub tego nic wykluczają, aż do ukończenia 12-go tygodnia ciąży. Kobiety, które urodziły w przeszłości dziecko z wadą cewy nerwowej, powinny przyjmować 4.0 mg kwasu foliowego w tym samym czasie, najlepiej rozpoczynając, co najmniej jeden miesiąc przed zapłodnieniem. Jest to pierwsza dostępna i skuteczna metoda prawdziwej prewencji wad rozwojowych. Jedną z metod zwiększenia skuteczności tej prewencji jest wzbogacenie kwasem foliowym mąki użytej następnie do pieczenia chleba.

Porady dla kobiet w ciąży

Porada przed ciążowa powinna dotyczyć tych elementów stylu życia, warunków pracy, czynników środowiska zewnętrznego, o których wiadomo, że mogą niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka, być przyczyną poronień i przedwczesnych urodzeń. Niebezpieczna może być ekspozycja na promieniowanie jonizujące i niejonizujące. metale ciężkie (ołów, nęć), gazy anestetyczne, cytostatyki, pestycydy, rozpuszczalniki organiczne.

Przed planowanym poczęciem może okazać się konieczna zmiana stanowiska, czy nawet miejsca pracy. Znaczenie zewnętrznych czynników środowiska zewnętrznego, zanieczyszczenia powietrza, wody, czy gleby w zaburzeniach prokreacji jest często przeceniane i porada przed koncepcyjna oparta na rzetelnej wiedzy najczęściej wpływa na zmniejszenie niepokoju. Inaczej jest z paleniem papierosów, narkotykami, nadużywaniem alkoholu. Celem porady przed ciążowej w odniesieniu do nałogów jest uświadomienie przyszłym rodzicom, że alkohol może wywoływać wady dziecka podobnie jak kokaina, która może być ponadto przyczyną wcześniactwa. Palenie papierosów prowadzi do małej masy urodzeniowej dziecka.

One Response

  1. Patti

Reply