Belgia

Belgia

Belgia

Położenie: państwo w Europie Zachodniej nad Morzem Północnym
Powierzchnia: 30 518 km
Stolica: Bruksela
Główne miasta: Antwerpia, Gandawa, Charleroi, Liege, Brugia, Namur

Warunki naturalne i klimat

Na północy i zachodzie niziny (Flandryjska i Belgia Niska), w części środkowej falista i pagórkowata równina Belgii Średniej, na południu góry Ardeny z najwyższym szczytem Botrange – 694 m n.p.m. Największe rzeki Moza, Skalda, Leie, Sambra połączone są kanałami. Klimat w Belgii jest umiarkowany ciepły, morski; pogoda zmienna z przelotnymi, gwałtownymi opadami. Lata są chłodne, a zimy (poza Ardenami) łagodne i wilgotne.

BelgiaFauna i flora

Połowę powierzchni zajmują pastwiska i tereny rolnicze. Największe obszary leśne z naturalną szatą roślinną zachowały się w Ardenach (rosną tu m.in. dęby, brzozy i graby). W północnej części kraju można spotkać wrzosowiska. Bagna i torfowiska w obrębie masywu zostały objęte ochroną w celu zachowania środowiska naturalnego dla żyjących tam zwierząt, takich jak dziki, jelenie, żbiki, dzięcioły czy sowy.

Historia

BelgiaW I w. p.n.e. celtyckich Belgów podbili Rzymianie i utworzyli prowincję Belgica. W V wieku kraj zajęli zbrojnie Frankowie. W 925 r. północ kraju (Flandria) przeszła pod panowanie Francji, a południe (część Lotaryngii) weszło w skład cesarstwa niemieckiego. W XV wieku Belgia znalazła się w rękach książąt burgundzkich, od 1477 roku – Habsburgów, a od 1566 ich linii hiszpańskiej. Dziesięć lat później wybuchło powstanie antyhiszpańskie, w wyniku którego w 1581 roku oderwała się część północna Niderlandów (protestancka, obecna Holandia), część południowa (katolicka, obecna Belgia) pozostała przy hiszpańskich Habsburgach, a od roku 1714 przy Austrii.

W 1815 roku kongres wiedeński połączył Belgię i Holandię w Królestwo Zjednoczonych Niderlandów, ale piętnaście lat później w wyniku rewolucji belgijskiej Belgia uzyskała niepodległość (1830). Rok później uchwalono konstytucję i wybrano pierwszego władcę nowego królestwa – Leopolda I z dynastii sasko-koburskiej. Od chwili utworzenia państwa pojawił się w kraju konflikt językowy między francuskojęzycznymi Walonami (około jednej trzeciej ludności państwa) a niderlandzkojęzycznymi Flamandami. W południowo-wschodniej części kraju mieszka mniejszość niemiecka. W roku 1980 uchwalono ustawę o regjonalizacji kraju, przyznając szerokie uprawnienia samorządowe części walońskiej i flamandzkiej, a w latach 1988 i 1991 wprowadzono odpowiednie zmiany do konstytucji.

Kultura i sztuka

W literaturze i sztuce zaznaczają się silne wpływy francuskie. W tym języku tworzył wybitny przedstawiciel symbolizmu w teatrze Maurice Maeterlinck, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1911 roku. Najbardziej znanym pisarzem belgijskim jest Georges Simenon, twórca powieści psychologiczno-obyczajowych, a przede wszystkim znanych kryminałów (około 150) z komisarzem Maigretem. W malarstwie Belgiaświatową sławę zyskał James Ensor, malarz i grafik, wybitny przedstawiciel symbolizmu.

Atrakcyjne miejsca

Atrakcyjne miejsca W Brukseli to fontanna ze słynną figurką Manneken-Pis (1619), Belgijskie Królewskie Muzeum Sztuki (m.in. malarstwo flamandzkie i niderlandzkie), Muzeum Sztuki Dawnej, Królewskie Muzea Sztuki i Historii (m.in. sztuka starożytna, prehistoryczna, sztuka zdobnicza, grafika japońska), kościoły (XIII-XIX w.); także liczne zabytki w innych miastach.

 

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=E7iwz3tQfwU[/tube]

Reply