Horoskop chiński – wprowadzenie

Horoskop chiński

Horoskop chiński – wprowadzenie

Chiński zodiak znacząco różni się od tego znanego na Zachodzie. Wynika to głównie z tego, że starożytni mędrcy chińscy mieli swój własny sposób postrzegania czasu.

Wierzyli mianowicie, iż Wszechświat ma 3600 lat i okres ten dzielili na 300 60-letnich cykli, uważali bowiem, iż wiek ten stanowi optymalną długość życia człowieka. Okres 60 lat dzielono z kolei na 5 – liczbę odpowiadającą funkcjonującej tam liczbie żywiołów, a otrzymane w ten sposób 12 okresów nazywano Dwunastoma Ziemskimi Gałęziami, którym następnie nadano cechy konkretnych zwierząt – tak powstało 12 znaków zodiaku. Zwierzęta te są zupełnie inne niż w zachodnim zodiaku, ale nie wiadomo dokładnie, kto je wymyślić, gdyż istnieją na ten temat różne, wykluczające się teorie. Najprawdopodobniej przedostały się do Chin z Turcji albo któregoś z krajów Środkowej Azji.

Oprócz tego, że chiński zodiak ma zupełnie inne zwierzęta niż zachodni, to mają także one całkiem inne cechy niż te, które przypisuje się im u nas. Tak jest na przykład w przypadku szczura, który w naszej opinii ma nacechowanie zdecydowanie negatywne, zaś w chińskim zodiaku oznacza człowieka pracowitego, sumiennego i lojalnego, prezentuje zatem bardzo dobre i pożądane cechy.

Chiński zodiak swoim znakom przypisuje nie tylko poszczególne lata, ale także miesiące, a nawet pory dnia.

Jest to dość skomplikowane, ponieważ osoba, która na przykład narodziła się w roku należącym do tygrysa, w zależności od innych okoliczności czasowych wykazuje też cechy innych zwierząt.

Na przykład jeśli człowiek ów urodził się w miesiącu przypisanym do małpy, ma w sobie wiele cech przypisanych do tego zwierzęcia, zatem horoskop ten nie jest tak jednoznaczny jak nasz, choć wszystkie zwierzęta mają przyporządkowane sobie stałe, niezmienne cechy.

Ich kombinacje wpływają na to, że tak bardzo się od siebie różnimy i każdy człowiek jest niepowtarzalną istotą, z unikalnym zestawem cech i zachowań.

I tak na przykład, zwierzę przypisane do roku urodzenia wpływa na powierzchowność człowieka, czyli sposób, w jaki postrzegają go inni ludzie. Zwierzę przyporządkowane do miesiąca urodzenia ma wpływ na życie osobiste i relacje z innymi ludźmi, zaś patron pory dnia, w jakiej człowiek przyszedł na świat, odzwierciedla tę stronę osobowości, jaka zazwyczaj ukrywana jest przed światem zewnętrznym i często zawiera mroczne pierwiastki zła, choć zazwyczaj są to tylko wstydliwe słabości czy skłonności.

Horoskop chiński

Reply